Follow Now......!

Minggu, 10 Oktober 2010

Macam-macam Ijabah Doa

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan do’amu (QS. Al-Mu’min 40:60)

Dalil yang mewajibkan kita sebagai orang beriman untuk hanya berdoa (meminta) kepada Allah Swt. Allah akan mengabulkan doa kita, ketika kita berdoa padanya, tetapi terkadang kita suka bersu’udzan (berburuk sangka) kepada Allah Swt ketika doa kita tak kunjung di kabulkan, padahal doa itu sering di panjatkan ketika habis shalat fardhu dan sepertiga malam yang merupakan waktu ijabah doa.

Perlu di ketahui oleh kita semua, ternyata ijabah doa itu bermacam-macam, tidak selamanya yang kita panjatkan dalam doa, itu yang Allah Swt kabulkan, Allah Maha Mengetahui apa-apa yang terbaik bagi hambanya. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab ihya ‘Ulumuddin Juz I, halaman 306, yaitu sebagai berikut :

Nabi saw telah bersabda :”Doa seorang hamba Allah tidak akan luput dari tiga hal, yaitu 1)boleh jadi diampuni dosanya (tetapi keinginannya tidak dipenuhi) 2)Diberinya kebaikan dengan segera (di dunia) 3) kebaikan (pahala)-nya disimpan untuk di akhirat nanti.”(Riwayat Dailami di dalam Kitabul Firadaus, sedangkan Bukhari didalam kitabul Adab diriwayatkan juga oleh Hakim).

Di Dalam kitab subulussalam, Juz IV, halaman 316 dari hadis riwayat Abu Said, menurut imam ahmad sebagai berikut :

Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan doa, bahkan bagi yang berdoa harus mendapatkan salah satu dari tiga macam yaitu, Allah menyegerakan Ijabah doanya(terkabul keinginannya), Allah menyimpan pahala doanya untuk di akhirat, atau Allah menghindarkan dia dari kecelakaan/bahaya(yang akan menimpanya)” (hadits ini di sahihkan oelh hakim)

Sumber: Persoalan Umat dalam pandangan Ulama dengan segala perubahan.

Sabtu, 09 Oktober 2010

Kitab-kitab I’itiqad Ahlussunnah Wal jamaah


Kitab-kitab I’itiqad Ahlussunnah Wal jamaah yang menjadi literatur faham dan kepercayaan kaum Ahlussunnah Wal jamaah yang di karang oleh para Ulama Sunny sejak dahulu.

Inilah daftar Kitab-kitab I’itiqad Ahlussunnah Wal jamaah yang diketahui

1. Kitabul Asma’ Wal Shifaat, karangan Imam Abu Manshur Abdul Qahir bin Thaher al Baghdadi.

2. Kitabussunnah, karangan Imam Abdul Qasim Hibbatullah bin Hasan at Thabarai Allakai

3. Kitab Tadzkiratul Qusyaairiyah, karangan Imam Abdul Karim al Qusyairi

4. Kitab al Madkhalul Ausath ila ilmil Kalam, karangan Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Faurak

5. Kitab al Iqdus Shafi, karangan Imam Abdul Qasim Abdurrahman bin Abdus Shamad Al Iskafi an Nisaburi

6. Kitab Umdtul ‘Aqaid wal Fawaid karangan Imam Yusuf bin Dzu Nas Al Fandlai al Maliki

7. I’itiqad Ahlussunnah wal jama’ah, karangan Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al Juwaini

8. I’itiqad Ahlussunnah wal jama’ah, karangan Imam Abdul Qasim Abdul Karim dan Hazin Al Qusyairi

9. Lam’ul Adillah fi Qawaid ‘Aqaid Ahlussunnah, karangan Imamul Haramain

10. Kitab Syarhil Kubra, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as Sanusi

11. Hidayatul Murid syarah Jauhartut Tauhid, karangan Burhan al Laqani

12. Hasyiah Ummil Barahin, karangan Syihab Ahmad bin Muhammad Alganimi

13. Kitab al Aqidah, karangan Imam Abi Ishak as Sirazi

14. Kitab al Aqidah, karangan ‘Izzuddin bin Abdussalam

15. Kitab Asrarut Tanzil, karangan Fakrur Razi

16. Tabyiin Kizbul Muftari, karangan Ibnu ‘Asakir

17. Ta’wilul Musytabihaat, karangan Syamsuddin Ibnul Luban

18. Ihya Ulumuddin, Qawaidul Aqaid, karangan Imam Ghozali

19. Syarah ‘Aqidah Ibnul Hajib, karaangan As Subki

20. Syarah Tijanuddari, karangan Syeikh Ibrahim Al bajuri

21. ‘Aqidatun Najiin fi Ilmi Usuliddin, karangan Syekh Zainal ‘abidin al Fhatari

22. Tuhfatul Murid syarah Jauhartut Tauhid, karangan Syeikh Ibrahim Al bajuri

23. Kitab sakaki syarah huda-huda, karangan imam Syarqawi

24. Kitab al ‘Itiqad, karangan imam Baihaqi

25. Kitab Kifayatul ‘Awam. Karangan Syeikh Muhammad al Fadhali

26. Kitab Al Bajuri Pensyarah kitab sanusi, karangan Ibrahim Al bajuri

27. Ummul Baraahim, karya Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As Sanusi

28. Jauhartut Tauhid, karya Burhanuddin Ibrahim bin Harun al Aqani

29. Badul Amali, karya Sirajuddin Ali bin Utsman Al Usyi

30. Al Aqaidun Nasafiyah, karangan Syeikh Namar bin Muhammad An Nasafi

31. Risalah fi Ilmittauhid, karangan Imam Ibrahim Al Bajuri

32. Hushunul Hamidiyah, karangan Hasan Muhammad At Tharabilisi

33. Bahrul Kalam, karangan Abu Mu’in an Nasafi

34. Syarqawi syarah sanusi, karangan Syeikhul Islam as Syarqawi

35. Kitabul Arbain fi ushuliddin, karangan Imam Al Ghazali

36. Dan Lain-lain (Banyak Lagi)


Sumber : Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah

Doa Mohon Pertolongan Saat dalam kesedihan


Ya Allah, kuadukan kepada-Mu lemahanya kekuatanku, minimnya usahaku, serta kehinaan di mata manusia, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau Tuhan kaum tertindas dan Engkau Tuhanku, kepada siapa Engkau akan menyerahkanku? Apakah kepada orang-oarang asing yang menghadapiku dengan kasar atau kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan urusanku terhadapnya? Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Namun, keselamatan-Mu sangat di butuhkan. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan serta menjadikan urusan dunia dan akhirat menjadi baik dari kemurkaan-Mu yang turun kepadaku atau kemarahan-Mu yang menimpaku. Engkau berhak membiarkan kesalahan hingga Engkau reda. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu

Catatan: Doa ini dibaca Rasulullah Saw. Ketika beliau sedih setelah mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Thaif


Kisah di balik membaca bismillah


Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mau mengerjakan kewajiban agama dan tidak mau berbuat kebaikan.

Perempuan itu selalu membaca Bismillah setiap kali mau berbicara dan setiap kali dia mau memulai sesuatu pasti dimulai dengan membaca Bismillah. Suaminya tidak suka dengan sikap isterinya dan suaminya itu memperolok-olokkan isterinya. Suaminya berkata sambil mengejak, " Bismillah, Bismillah. Sekejap-sekejap Bismillah, sekejap-sekejap Bismillah"

Isterinya tidak berkata apa-apa, tetapi dia malah berdoa kepada Allah S.W.T. supaya memberikan hidayah kepada suaminya. Suatu hari suaminya berkata

: "Suatu hari nanti akan aku buat kamu kecewa dengan bacaan-bacaanmu itu." Untuk membuat sesuatu yang menjebak isterinya, dia memberikan uang yang banyak kepada isterinya dengan berkata, "Simpan uang ini." Isterinya mengambil uang itu dan menyimpan di tempat yang rapi, di samping itu suaminya mengintip tempat uang yang di simpan istrinya tadi.

Kemudian diam-diam suaminya itu mengambil uang tersebut dan membuangnya ke dalam sumur di belakang rumahnya. Setelah beberapa hari , kemudian suaminya itu memanggil isterinya, "Berikan padaku uang yang aku berikan kepadamu." Kemudian isterinya pergi ke tempat menyimpan uang dan diikuti oleh Suaminya. dia membuka dengan membaca, "Bismillahirrahmanirrahiim." Ketika itu Allah S.W.T. mengirimkan malaikat Jibrail A.S. untuk mengembalikan uang yang telah di buang suaminya itu ke tempat penyimpanan dan kemudian sang istri pun menyerahkan uang itu kepada suaminya kembali.

Alangkah terperanjat suaminya dengan keajaiban itu, dia merasa bersalah sekali dan mengaku segala perbuatannya kepada isterinya, ketika itu juga dia bertaubat dan taat beribadah kepada Allah, dan di mulai dari waktu itu dia juga selalu membaca Bismillah ketika hendak memulai sesuatu.


Jumat, 08 Oktober 2010

Doa Mohon Keberkahan


Ya Allah, penguasa jiwa yang fana dan raga yang akan binasa, aku memohon kepada-Mu dengan ketaatan jiwa-jiwa yang kembali ke dalam raganya yang hina dengan keringatnya, seruan-Mu yang benar kepada mereka, tuntutan-Mu yang nyata terhadap mereka, dan kebangkitan semua makhluk dengan perasaan takut kepada-Mu karena besarnya kekuasaan-Mu saat mereka menanti keputusan-mu dan khawatir terhadap siksa-Mu. Aku mohon kepada-Mu untuk menganugerahkan cahaya penglihatanku, keihklasan pada perbuatanku, rasa syukur dalam kalbuku, serta zikir melalui lidahku siang dan malam selama engkau masih memberiku kesempatan hidup, ya Allah, Tuhan Penguasa alam semesta. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Semoga kesejateraan dan kedamaian yang melimpah tercurah kepada Nabi Muhammad berikut keluarga dan segenap sahabatnya...Amin (Dinukil Oleh Ad-Dainuri)

== kamus doa==

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More